Υποδομές

business administration1

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των χώρων του Τμήματος.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (SPSS, Lindo), και βάσεις δεδομένων (ICAP) που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές των εργαστηρίων.