Γραμματεία

Η γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στη διάθεση των φοιτητών και του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας προκειμένου να  διεκπεραιώσει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του προγράμματος (ενημέρωση, εγγραφές, αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ορκωμοσίες, αλληλογραφία, επικοινωνία, υποτροφίες).
Καθήκοντα γραμματείας του ΠΜΣ ανατέθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην κα Λελοβίτη Χριστίνα, διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος.