Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γκανάς Ιωάννης Καθηγητής ganas@uoi.gr
Καραμάνης Κων/νος Καθηγητής kkaraman@uoi.gr
Σωτηρόπουλος Ιωάννης Καθηγητής sotiropoulos@uoi.gr
Τάγκας Περικλής Καθηγητής ptagkas@uoi.gr
Γαλανού Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια agalanou@uoi.gr
Χύτης Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής ehytis@uoi.gr
Κόλιας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής koliasg@uoi.gr
Κυπριωτέλης Ευστράτιος Λέκτορας kypriot@uoi.gr
Παππά Παρασκευή Λέκτορας pvpappa@uoi.gr
Τριάρχη Ειρήνη Λέκτορας etriarhi@uoi.gr

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων / Ιδρυμάτων

Γεωργόπουλος Αντώνιος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών georgop@upatras.gr
Γκόγκος Χρήστος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων cgogos@uoi.gr
Αναστασίου Σοφία Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων anastasiou@uoi.gr