Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί μια πρόκληση καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να τεκμηριώσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω της έρευνας που θα διεξάγουν μελετώντας διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος.

Χρήσιμα αρχεία