Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις διδακτικών συγγραμμάτων και μονογραφιών, ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.