Διασφάλιση ποιότητας

Μηχανισμός Παραπόνων / Ενστάσεων

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών
DETAIL

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

DETAIL

Δεδομένα & Δείκτες Ποιότητας ΟΠΕΣΠ

Δείκτες Ποιότητας, Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 Δεδομένα Ποιότητας, Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021
DETAIL

Στοχοθεσία Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
DETAIL

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών" Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
DETAIL