Συνεντεύξεις υποψηφίων ακαδ. έτους 2023 – 2024

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν μέσω MS Teams, στο διάστημα 4/07/2023 – 6/07/2023.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, με οδηγίες σύνδεσης στην αίθουσα της συνέντευξης, έχει σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψηφίων.

Καλή επιτυχία