Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας