Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας, 2022-23

Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας, 2022-23