Σχεδιάζοντας το μέλλον της πόλης στο Smart Uni.City Hackathon – Έλα να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της έξυπνης πόλης!

Σχεδιάζοντας το μέλλον της πόλης στο Smart Uni.City Hackathon – Έλα να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της έξυπνης πόλης!