Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων – Περίγραμμα ύλης και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας

Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων – Περίγραμμα ύλης και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας