Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Ε’ κύκλου

Λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών του Ε’ κύκλου του ΠΜΣ θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.