Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Δεκέμβριος 2023

Η απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 13:00 στο αμφιθέατρο ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ στην Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις οδηγίες για την τελετή ορκωμοσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας
  2. Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή
  3. Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Δευτέρα 30/10/2023 έως Παρασκευή 10/11/2023

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας accfinmaster@uoi.gr

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν να τακτοποιήσουν τις επιστροφές βιβλίων στη Βιβλιοθήκη εγκαίρως.