Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα ERP – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα ERP – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας