Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας