Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (AIS) και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (AIS) και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας