Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται.

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη είναι απαραίτητος για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.