Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 ξεκινούν τη Δευτέρα 14/10/2021 στις 16:30, και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου με ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ διδασκαλία τηρώντας τα πρωτόκολλα για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας που έχουν ανακοινωθεί για την προστασία της υγείας όλων μας.

Θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού σας σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (φοιτητολόγιο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.α.).

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!