Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Περίγραμμα ύλης και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Περίγραμμα ύλης και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας