Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας