Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις – Περίγραμμα & Πρόγραμμα Διδασκαλίας