Δηλώσεις Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από τη  Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ μέσω της πύλης του φοιτητολογίου (https://classweb.uoi.gr/) και αυστηρά μέσα στην προθεσμία αυτή.