Αξιολογήσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021 – 2022

Αξιολογήσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021 – 2022

Ανακοίνωση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου